עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

שכר טרחת נוטריון

נוטריון הינו עורך דין אשר מאחוריו שנות ניסיון רבות, הן במקצוע עריכת הדין בכלל, והן בעריכת דין בישראל בפרט. לא כל עורך דין בעל וותק יכול לזכות ברישיון נוטריון. רישיון זה ניתן על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים. אחד ההבדלים המהותיים בין שירותיו של נוטריון לבין שירותי עורך דין הינם קביעת שכר הטרחה.

בניגוד לעורכי דין, אשר קובעים את שכר הטרחה בהסכם שכר טרחה מול הלקוח, וזאת בהתאם לייעוץ המשפטי ולפעולת הנעשות על ידי עורך הדין, שכרו של הנוטריון בעבור ביצוע הפעולה הנוטריונית מוגדר בתעריפים הקבועים בתקנות הנוטריונים. תעריפים אלו לא נתונים לשיקול דעתו של הנוטריון. יודגש, כי גם במידה והלקוח מעוניין לשלם לנוטריון שכר הגבוה מהתקנות, הנוטריון איננו רשאי לקבל שכר זה. מדובר אפוא בעבירה על חוק הנוטריונים וכללי האתיקה הקבועים בו.

סעיף 46 לחוק הנוטריונים קובע כי שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את שכר הטרחה אשר נוטריון יקבל בגין שירותיו לפי חוק זה, ואת המקרים בהם יהיה הלקוח פטור משכר. שר המשפטים רשאי גם לקבוע את האגרות אשר ישולמו בעד שירותי הארכיון המרכזי למסמכים נוטריונים. להלן דוגמא למחירים בעבור סמכויות נפוצות של נוטריון (מעודכנים לאפריל 2012):

להלן דוגמא למחירים בעבור סמכויות נפוצות של נוטריון (מעודכנים ל-2019):

אימות חתימה - 167 ש"ח עבור חתימת יחיד כחותם ראשון, ו-66 ש"ח עבור כל חותם נוסף.

אישור נכונות תרגום - 209 ש"ח עבור 100 המילים הראשונות ו-166 ש"ח עבור כל מאה מילים נוספות עד אלף מילים. 80 ש"ח עבור כל מאה מילים מעבר לאלף המילים הראשונות. במידה וניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותו התרגום, יגבה הנוטריון 67 ש"ח עבור כל אישור נוסף על האישור הראשון.

אישור צוואה - נוטריון יגבה עבור עריכת צוואה נוטריונית מכוח סעיף 22 לחוק הירושה 242 ש"ח לחותם ראשון ו-123 ש"ח לכל חותם נוסף. במידה וניתן במעמד עריכת הצוואה יותר מאישור אחד, יגבה הנוטריון 74 ש"ח לכל אישור נוסף לאישור הראשון. במידה ואישור הצוואה כרוך בתרגומה, יגבה הנוטריון שכר נוסף בהתאם לשכ"ט עבור תרגום.

אישור שאדם נמצא בחיים - 166 ש"ח.

העדה של מסמך סחיר - שכ"ט נוטריון במקרה זה תלוי בסכום שעליו הוא נדרש לערוך את ההעדה. במידה והסכום נמוך מ-76,800 ש"ח (כולל), שכרו של הנוטריון בעבור העדה זו יהיה 1,061 ש"ח. בעבור העדה בנוגע לסכום גבוה יותר יגבה הנוטריון 2,270 ש"ח.

הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים - קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של המסמך או ייפוי הכוח השמור אצל הנוטריון (תקנה 5ג לתקנות הנוטריונים) תעלה 178 ש"ח. הוצאת העתק מאושר של מסמך או ייפוי כוח אשר נושא הערה בדבר הביטול (לפי תקנה 5ג) יעלה 64 ש"ח. כל העתק נוסף יעלה אף הוא 64 ש"ח.