עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

צוואה נוטריונית

צוואה הינה ההליך המשפטי האחרון אשר מבצע אדם. עריכתה של צוואה בישראל מוגדרת בחוק הירושה. על פי החוק, ישנן מספר דרכים לעריכת צוואה – צוואה בעל פה, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד וצוואה בפני רשות. כל אחת מהדרכים הנ"ל טומנת בחובה יתרונות וחסרונות. חשוב לדעת כי במידה והצוואה אינה עומדת בכללים הקבועים בחוק, ייתכן והתנגדויות אליה יביאו לביטולה לאחר פטירת המצווה.

סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מגדיר את הכללים הדרושים לשם עריכת צוואה בפני רשות. על פי סעיף זה, אדם יכול לצוות כיצד הוא רוצה להוריש את קניינו ורכושו – בעל פה או בכתב יד - בפני רשם של בית המשפט, שופט, רשם לענייני ירושה, או חבר בית דין דתי. לעניין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.

כיצד נערכת צוואה בפני נוטריון?

כאשר נערכת צוואה בפני נוטריון, דבריו של המצווה נרשמים על ידי הנוטריון ונקראים בפניו. הצוואה מקבלת תוקף משפטי לאחר שהמצווה מצהיר על כך שזוהי צוואתו, והנוטריון מאשרה. למעשה, צוואה בפני רשות מהווה ראיה לכך שהמצווה עשה את הצוואה במקום וביום הנקובים בה כיום העשייה. לאחר אישור הצוואה, ניתן להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה נוטריונית נערכת לא אחת מול אדם אשר כוחו אינו במותניו והוא נמצא במצב בריאותי מורכב. כמו כן, פעמים רבות, גורמים שונים מבקשים ליהנות מצוואתו של אדם ולהשפיע עליו השפעה בלתי הוגנת. במקרים כגון דא, בהם הנוטריון סבור כי מצבו הנפשי והבריאותי של המצווה איננו מאפשר לאחרון להבין את טיב צוואה, שומה עליו לעמוד על הכשרות המשפטית של המצווה. הוכחתה של הכשרות המשפטית יכולה להיות (ולעיתים חייבת להיות) על בסיס מסמכים רפואיים.

עריכת צוואה בשפה זרה

במידה והצוואה נערכת בשפה, אשר אינה שגורה בפיו של המצווה, על הנוטריון להקריא לו את הצוואה בלשון שהוא שומע. כמו כן, על המתרגם לאשר זאת על גבי הצוואה. ניתן גם לאשר צוואה בקריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה בעצמו.

צוואה בפני נוטריון, יתרונות

נוטריון הינו עורך דין בעל ניסיון רב אשר קיבל רישיון נוטריון על ידי וועדה מיוחדת במשרד המשפטים. חובותיו וסמכויותיו מוגדרות בחוק הנוטריונים ומערכת המשפט רוכשת כבוד רב לפעולות משפטיות הנערכות על ידי נוטריון. בניגוד לצוואות אחרות (כגון צוואה בכתב יד או צוואה בעדים), הדרישות הצורניות המעידות על קבילותה של צוואה בפני נוטריון אינן גבוהות. במילים אחרות, במידה והצוואה קיבלה אישור מנוטריון, חזקה עליה כי מדובר במסמך אותנטי המהווה ראיה לכך כי מדובר בעדות לרצונו של המצווה.

לדוגמא, בניגוד לצוואות אחרות, בצוואה בפני נוטריון אין צורך שהצוואה תיכתב בכתב ידו של המצווה. אין כל דרישה לעדים נוספים והצוואה לא תיפסל בגלל פגמים מסוימים בחתימות עליה. למעשה, הדרישה העיקרית היא שהדברים יאמרו בפני הנוטריון במשרדו. ישנם כמובן מקרים אפורים בהם הנוטריון הינו חבר של המצווה, והצוואה נערכת בביתו. בפסק דין נוסף אחר אושרה צוואה נוטריונית אשר נאמרה לנוטריון דרך הטלפון, ולא במפגש ישיר.

אישור רפואי

תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים קובעת כי במידה והנוטריון סבור כי המצווה איננו במצב בריאותי תקין על מנת לערוך את צוואתו, עליו לבקש מהמצווה להציג בפניו תעודה רפואית רלבנטית. נוטריון לא יאשר צוואה אשר נערכה בפניו במידה והאדם המבקש לערוך אותה מרותק למיטתו או מאושפז בבית חולים. עריכת צוואה במקרים אלו תעשה רק לאחר שהוצגה בפני הנוטריון תעודה רפואית אשר הוצאה ביום עריכת הצוואה. לאחר מכן, מצורפת התעודה הרפואית לעותק האישור שנשמר בידי הנוטריון.

ישנה חשיבות רבה לתעודת רופא אשר מעידה על מצבו הבריאותי של חולה שביום הפעולה מאושפז בבית חולים. צוואה של אדם שיש ספק לגבי גמירות דעתו ביום עריכת הצוואה בפני הנוטריון, הינה צוואה שנפל בה פגם. פגם זה עלול להביא לביטולה של הצוואה בבית המשפט. במידה ואכן תוגש כנגד הצוואה תביעה לביטולה, יהיה על הטוען לקיומה להוכיח, באמצעות עדים וממצאים רפואיים, כי המנוח הבין את טיבה של הצוואה והדברים האמורים בה מעידים על רצונו.