עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

סמכויות נוטריון

נוטריון הינו עורך דין בעל ניסיון של עשר שנים לפחות אשר במהלכן הוא עסק במקצוע עריכת הדין בישראל. רישיון נוטריון ניתן על ידי ועדה הפועלת במשרד המשפטים וישנם מספר סייגים לקבלתו (כגון עבירה פלילית שיש עימה קלון, השעיה מלשכת עורכי הדין וכדומה). סמכויות הנוטריון הינן רבות ומגוונות ומערכת המשפט הישראלית מכבדת את פעולותיו של הנוטריון בשל מעמדו ויוקרתו.

בין סמכויות אלו ניתן למנות אישור נוטריוני על כך שמסמך חתום על ידי פלוני המוסמך לכך (לדוגמא, במקרים של תעודה רשמית), אישור כי אדם מסוים נמצא בין החיים, אישור נכונות רשימת מצאי, אישור וקבלת תצהיר והצהרה אחרת, אישור נכונות העתק מסמך, עריכת צוואה בפני רשות, אישור תרגום נוטריוני ואישור תרגום נאמן למקור, אימות ואישור הסכם ממון שנחתם בין בני זוג לפני הנישואין ועוד.

אישור נוטריוני

כאמור, נוטריון הינו עורך דין בעל וותק וניסיון אשר קיבל רישיון לעסוק בתור נוטריון ממשרד המשפטים. אי לכך, חותמו של נוטריון מהווה למעשה אישור בינלאומי לאמיתותן של מסמכים ותעודות. ישנם מוסדות וגופים שונים אשר דורשים קבלת מסמכים אשר נושאים אישור נוטריוני. לעיתים, מדובר באישור בנוגע לתעודות ממשלתית (כגון רישיון נהיגה או תעודת זהות) ולעיתים עסקינן בנכונות מסמכים מתורגמים. תפקידו של הנוטריון במקרים אלה הינו לתרגם את המסמכים או להעיד על כך שתרגומם, אשר נעשה בידי אחר, הינו נכון ונאמן למקור. אישור הנוטריון קביל בבית המשפט גם ללא הצגת ראיות נוספות.

תרגום נוטריוני

התמורות הכלכליות והחברתיות בעשרים השנים האחרונות הפכו את העולם לכפר גלובלי בו בני אדם ועסקים נעים ממקום למקום בחופשיות. חירות זו מצריכה פעמים רבות את הצגתם של תעודות ומסמכים ישראליים בחו"ל, וכן את הצגתם של מסמכים זרים בישראל. במידה וישנו צורך להציג מסמכים רשמיים למוסד מדינתי, ממלכתי או ציבורי, לא אחת ידרש תרגום המסמכים. את התרגום ניתן לעשות אצל נוטריון. יודגש כי תרגום נוטריוני יכול להיות לעיתים תנאי ראשוני להצגת מסמכים. נוטריון רשאי לתרגם מסמך כאשר הוא שולט ובקיא בשתי השפות (הן שפת המקור והן שפת התרגום). במידה והוא איננו בקיא באחת השפות הרלבנטיות, בסמכותו לאשר תרגום אשר נעשה על ידי מתרגם השולט בהן.

סמכות הנוטריון במשפט המשפחה

נוטריונים הינם בעלי סמכויות רבות בתחום המשפחה. ראשית, נוטריון משמש בתור רשות שיפוטית (כשופט) בעת עריכת צוואה בפניו (צוואה נוטריונית). סמכות זהה לכך עומדת לנוטריון בבואו לאשר הסכמי ממון הנערכים לפני הנישואין בין בני זוג. כמו כן, פעמים רבות נוטריונים נדרשים לאשר ייפויי כוח ו/או חתימות של בני משפחה, לדוגמא בעת עריכת עסקת מקרקעין בין קרובי משפחה.

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני הינו ייפוי כוח אשר נעשה בפני נוטריון ומכאן ייחודו. הנוטריון מזהה כי האדם אשר רשם את ייפוי הכוח הוא מייפה הכוח ומאשר זאת בחותמו. אישור נוטריוני זה על ייפוי הכוח מעניק לייפוי משנה תוקף והופך אותו למסמך משפטי בעל ערך רב. ביטולו של ייפוי כוח זה איננו נעשה כביטול ייפוי כוח רגיל, ויש צורך לבטלו בכתב ובפני נוטריון אחר.

סמכויות נוספות

הסמכויות אשר פורטו לעיל הינן הסמכויות העיקריות הנתונות בידיו של הנוטריון. על פי חוק הנוטריונים, נוטריון הינו בעל סמכויות נוספות כגון:
1. סמכות לאשר חתימה על מסמך (למשל, חתימה על יפוי כוח נוטריון בלתי חוזר במקרקעין או על ייפוי כוח בעת קבלת משכנתא).
2. סמכות לאשר כי אדם אשר חתם על מסמך זוהה על ידי הנוטריון והיה מוסמך וכשיר לחתום על המסמך.
3. סמכות לאשר נכונות העתק ולקבוע כי ההעתק נאמן למקור.
4. סמכות לאשר שאדם מסוים נמצא בין החיים.
5. סמכות לאשר נכונתה של רשימת מצאי.
6. סמכות לערוך העדה של מסמך סחיר.