עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

משרד נוטריון - שירותים

משרד נוטריון הינו משרד אשר מעניק ללקוחות הבאים בפתחו שירותים נוטריונים. על פי הדין הישראלי, נוטריון הינו עורך דין בעל וותק של עשר שנים לפחות אשר קיבל רישיון לעסוק כנוטריון מוועדה מטעם מיוחדת במשרד המשפטים. תנאים נוספים לקבלת תואר נוטריון הינם השתלמות נוטריונים ועבר פלילי ללא השעיה מלשכת עורכי הדין ו\או הרשעה פלילית שיש עימה קלון.

בעקבות מעמדו הרם של הנוטריון, אישור אשר ניתן על ידו (הנקרא אישור נוטריוני) הינו בעל משמעות רבה - הן מבחינת הצדדים החתומים על המסמך והן מבחינת בתי המשפט והרשויות הרלבנטיות. מסמך המאושר על ידי נוטריון הינו מסמך שהינו אותנטי ומקורי. הנוטריון הינו מעין שליח ציבור אשר נושא על כתפיו אחריות רבה ומעמד של כבוד.

מתי זקוק אדם לשירותי נוטריון?

ישנם מספר צרכים אשר במסגרתם זקוק אדם לאישור נוטריוני. משרדי נוטריון מעניקים על פי רוב את השירותים הללו, כולם או חלקם. אחד השירותים הללו הינו מתן ייפוי כוח נוטריוני. אישור נוטריוני על ייפוי כוח דרוש במקרים של ייפוי כוח עבור עסקה במקרקעין הטעונה רישום בטאבו או ייפוי כוח כללי. לדוגמא, בעת חתימה על משכנתא. סמכות נוספת הנמצאת בידיו של נוטריון הינה לאשר מסמכים בתוך המשפחה כגון הסכם ממון (לפני החתונה בלבד וללא קשר למשמורת והסדרי ראיה) וצוואה.

במקרים אלו משמש הנוטריון כרשות משפטית. הסכם אשר מוטבע עליו חותם נוטריון הינו הסכם בעל תוקף משפטי כשל פסק דין. על הנוטריון מוטלת אפוא החובה לבחון האם הצדדים מבינים את ההסכם על כל חלקיו, והאם הם מודעים להשלכות המשפטיות הנובעות ממנו. מבחינת צוואה נוטריונית, אישור נוטריוני על גבי צוואה מהווה עדות לכך שהצוואה הינה כשרה. במקרים בהם הנוטריון חושש שהמצווה איננו כשיר לצוות (בשל תשישות נפש או מצב רפואי), רשאי הנוטריון לבקש ממנו להציג בפניו אישור רפואי רלבנטי.

אחת הסמכויות המוכרות ביותר הניתנות במשרד נוטריון הינה תרגום נוטריוני. תרגום נוטריוני יכול להיות על ידי תרגום מסמך מקורי או על ידי אישור כי תרגום מסמך הינו נכון ונאמן למקור. במקרים אלו, נוטריון רשאי להציג תרגום נוטריוני רק כאשר הוא דובר את השפות הרלבנטיות. שירות נוסף המוענק במשרדי נוטריונים הינו קבלת חותמת אפוסטיל על גבי מסמכים שיש צורך לאשרם במדינה זרה (החתומה על אמנת האפוסטיל). נוטריונים מעניקים שירותים נוספים כגון אישור על כך שאדם נמצא בחיים, אישור על רשימת מצאי, אישור על העתק מסמך ועוד.

שכר הטרחה

בניגוד לשירותים הניתנים על ידי עורך דין (כגון ייצוג משפטי או עריכת הסכם), שכר הטרחה בעבור שירותי נוטריון איננו משתנה בין נוטריון אחד למשנהו. דהיינו, בחירת משרד נוטריון לא צריכה להיות בהתאם לשיקולים כלכליים. חוק הנוטריונים מעגן את שכר טרחתם של הנוטריונים בעבור הפעולות הנוטריוניות ואסור להם לחרוג ממנו. גביית שכר גבוה (ואף נמוך, בהעדר נסיבות המצדיקות זאת) מהשכר הקבוע בחוק מהווה עבירה מבחינת הנוטריון ועלול להביא לשלילת רישיון הנוטריון מהאחרון. יודגש כי כאשר הנוטריון מבצע פעולות משפטיות נוספות, לדוגמא - עורך הסכם או נעזר בצד שלישי לקבלת תרגום על מסמך מסוים - ייתכן והפעולה המשפטית תקפל בתוכה פעולות נוטריוניות בצירוף פעולות נוספות. במקרים כגון דא, שכר הטרחה יהיה בהתאם לעניין.