עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

ביטול ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני הינו ייפוי כוח אשר מעיד על כך שהייפוי נערך על ידי נוטריון, באישורו, ולאחר שזיהה את הצדדים המעורבים והללו הביעו הסכמתם לחתימה על הייפוי. בניגוד ליפויי כוח רגיל (אשר נועד לעסקאות בהיקפים קטנים כגון מול העירייה, חברות הסלולר ובחשבונות בנק קטנים), ייפוי כוח נוטריוני משמש את המייפה והמיופה לביצוע מהלכים הרי גורל. בין מהלכים אלו ניתן למנות משכנתא, עסקאות במקרקעין, עסקאות בטובין יקרי ערך וכדומה.

בשל משמעותו וכובד משקלו, ביטול יפויי כוח נוטריוני איננו נעשה בהינף יד. בניגוד ליפויי כוח רגיל, אשר ניתן פעמים רבות לבטלו ללא כל סייג באמצעות שיחת טלפון, דואר אלקטרוני או מכתב לגורמים המעורבים, ביטולו של יפויי כוח נוטריוני דורש נוכחות נוספת של נוטריון.

עושהו של ייפוי כוח, מלבד החותם על ייפוי כוח בלתי חוזר, ראשי להביא לביטולו בכל עת. תקנה 5 לתקנות הנוטריונים קובעת כי ביטולו של ייפוי כוח נוטריוני ייעשה על ידי פנייה של המייפה לנוטריון אשר בפניו נעשה הייפוי והודעה על כך שבכוונתו לבטל את ייפוי הכוח. פסקה ב' לתקנה קובעת כי הודעה זו צריכה להימסר לנוטריון בכתב כאשר חתימתו של המייפה מאומתת על ידי נוטריון אחר. דהיינו, אין צורך להגיע לנוטריון אצלו נעשה ייפוי הכוח, אך יש חובה באימות החתימה על הביטול בפני נוטריון.

הערות נוספות בדבר הביטול: הנוטריון אשר עורך את הביטול מוציא עבור מייפה הכוח טופס ביטול הכולל את ההערה הבאה – "אין באישור זה ערוב לתקפו של הביטול". משמעות הערה זו היא שאם מיופה הכוח עשה שימוש בייפוי הכוח הנוטריוני כדין (בטרם ביטולו), והתחייב לשם כך לעסקאות או פעולות משפטיות עתידיות, ייתכן וביטול ייפוי הכוח לא יבטל את העסקאות על אתר. כמו כן, מייפה הכוח חייב להביא בפועל לביטול ייפוי הכוח וזאת על מנת להביא לכך שהביטול יהיה אפקטיבי. דהיינו, עליו לפעול בכדי למשוך את ייפוי הכוח מהמיופה. במידה והוא אינו יכול לעשות כן, עליו להודיע למחזיק\ים בייפוי הכוח כי אין לעשות יותר שימוש בייפוי, ויפה שעה אחת קודם. במידה ומיופה הכוח פעל בשמו של המבטל בבנק מסוים, חייב מבטל ייפוי הכוח להודיע על הביטול לבנק.

ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר, האמנם?

ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר הינו עניין מסובך בהרבה, וניתן לעשות זאת פעמים רבות רק באמצעות בית המשפט. במקרים אלו, בית המשפט בוחן את נסיבות המקרה, את כוונת הצדדים בבואם לחתום על ייפוי הכוח, את התמורה אשר מועברת במסגרת יפויי הכוח, את ההשפעה על בעלי הדין מבחינת ביטול יפויי הכוח או השארתו על כנו, וכדומה.

שופטת בית המשפט העליון בדימוס, מרים פורת, בבואה לדון בסוגיה זו, הציגה גישה מחמירה לגבי ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר. לשיטתה של בן פורת, העובדה שייפוי כוח הוגדר כייפוי בלתי חוזר מעידה על כך שלא היה בכוונתו של המייפה לחזור בו מהייפוי במועד עריכתו. בן פורת מוסיפה כי יתכנו נסיבות יוצאות דופן, או הוראות בגוף ייפוי הכוח אשר יעידו כי אין כאן משום וויתור. עם זאת, לדעתה של השופטת, על פי רוב אין לבטל ייפוי כוח זה.

במקרים מסוימים ניתן יהיה לטעון לביטול ייפוי כוח בלתי חוזר מטענות כגון פגם, עושק, מרמה, הטעיה וכדומה. נטל ההוכחה בסוגיות אלו מונח על כתפיו של הטוען לפגם. כאן המקום לציין כי ישנו קושי רב להוכיח זאת בייפוי כוח נוטריוני, שכן חזקה על הנוטריון שהסביר לצדדים את משמעותיות החתימה על ייפוי הכוח, וההשלכות המשפטיות הנובעות מכך שמדובר בייפוי כוח בלתי חוזר.