עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

אפוסטיל

אפוסטיל הינו מונח אשר מאשר אמיתות מסמכים שונים כגון תעודות נישואין, תעודות לידה, תעודות ציבוריות וכדומה. מקור המילה הינו מהשפה הצרפתית ומשמעותו – "אישור". האפוסטיל הינו חותמת אשר מוטבעת על גבי המסמך וניתנת על ידי רשות המוסמכת לכך.

חתימה זו מעידה על כך שעסקינן במסמך מקורי ורשמי, אשר הונפק למציג אותו על ידי רשות בעלת סמכות לעשות כן. אנו זקוקים לאפוסטיל כאשר ברצוננו להציג מסמך ישראלי במדינה זרה, או במידה ואנו מחזיקים במסמך זר אשר יש לצורך להציגו בישראל. חותמת אפוסטיל על גבי מסמכים מהווה הוכחה כי הם מקוריים ורשמיים.

מוסד האפוסטיל נוסד בשנת 1961, עם החתימה על אמנת האפוסטיל בהאג. מדובר במוסד אשר מטרתו הינה להביא לחיסכון בירוקרטי בבוא אדם לאשר מסמך ציבורי. בעבר, אדם אשר ביקש לאשר מסמך ציבורי היה אמור לעבור שרשרת ארוכה של אימותים מצד פקידים ועובדי ממשל שונים. למעשה, עד לחתימה על האמנה אדם זה היה צריך לעבור שלושה מקורות שונים – אימות אצל הרשות אשר הנפיקה את המסמך, קבלת חתימת רשות זו במשרד החוץ של המדינה המנפיקה, ואימות חתימת משרד החוץ בנציגות הדיפלומטית של המדינה בה הוא התכוון להציג את המסמך. משימה מורכבת זו דרושה גם היום כאשר מדובר במדינות אשר אחת מהן לפחות איננה חתומה על אמנת האפוסטיל (לדוגמא, קנדה).

אמנת האפוסטיל, מהי?

אמנת האפוסטיל הינה אמנה אשר נחתמה בהאג בשנת 1961. האמנה עונה גם לשם האמנה לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים. מדובר במסמך בינלאומי, עליו חתומה גם ישראל, ואשר מטרתו הינה להביא לפישוט ההכרה באמיתותם של מסמכים ציבוריים. במסגרת האמנה, מפורטות הדרכים אשר באמצעותן ניתן לאשר מסמך שהונפק באחת המדינות החתומות על האמנה לשם הכרה משפטית בו. אישור זה נקרא אפוסטיל והוא זהה במעמדו לחותם נוטריון. בניגוד לחותם הנוטריון, אפוסטיל איננו בעל תוקף משפטי גרידא.

הרשויות אשר יכולות לתת אפוסטיל הן רשויות המדינה המוסמכות ובישראל מדובר ברשמים של בתי משפט השלום, משרד החוץ, ועובדי מדינה אשר מונה לתפקידם בהתאם לחוק הנוטריונים על ידי שר המשפטים. ברבים מבתי המשפט ברחבי הארץ יושבים פקידים המוסמכים לעניין זה. על מנת שמסמך יהיה זכאי לאפוסטיל, עליו להיות מאושר על ידי פקיד המוכר לכך מטעם הרשות המוסמכת הנותנת את האפוסטיל. לדוגמא, חותם נוטריוני. מסמכים אשר מאושרים בחותמים נוטריונים יכולים להיות מוכרים על ידי פקיד בית המשפט המוסמך לשם מתן אפוסטיל. הפקיד המוסמך מוודא כי אכן הנוטריון החתום על המסמך מופיע ברשימת הנוטריונים (במשרד המשפטים).

האפוסטיל בישראל – שני סוגים

בישראל, ישנם שני סוגים של אפוסטיל. הראשון הינו אפוסטיל המאשר ומאמת אישור נוטריוני. השני הינו אפוסטיל אשר נועד לאשר, לאמת ולהעניק תוקף למסמך. חשוב לציין כי האפוסטיל מהסוג הראשון איננו נוגע לתוכנו של המסמך אלא רק לאמיתות האישור הנוטריוני. באותו האופן, הסוג השני איננו עוסק בזהות האדם החתום על המסמך, אלא רק בתוקפו.

מיהו נוטריון?

נוטריון הינו עורך דין בעל וותק של עשר שנים אשר קיבל רישיון נוטריון ממשרד המשפטים. חתימתו של הנוטריון הינה בעלת ערך רב והיא דרושה לאימות מסמכים מבחינת מקוריותם, החתימות עליהם ותרגומם. במסגרת סמכויות נוטריון ניתן למנות תרגום נוטריוני, אישור על כך שאדם נמצא בין החיים, אישור הסכם ממון, ייפוי כוח נוטריוני ועוד. ישנם מוסדות רבים בישראל אשר אינם מוכנים לקבל מסמך כל אימת שהוא לא חתום על ידי נוטריון. אישור נוטריוני הינו אישור מכובד אשר מהווה עדות לכך שהמסמך שהוצג הינו מקורי, והחתימות על גביו הינן אותנטיות.

במקרים בהם המסמך אמור להיות מוצג במדינה זרה, יש צורך לוודא כי הוא נושא חתימת אפוסטיל המאשרת כי הנוטריון אשר חתום עליו היה נוטריון מוכר על פי דין. יודגש כי חתימת אפוסטיל מסוג זה איננה מתייחסת לתוכן המסמך אלא אך ורק לזהות הנוטריון. אי לכך, בבואנו להציג מסמך במדינה זרה, יש לבחון היטב האם הדרישה לחותמת אפוסטיל הינה מהסוג הראשון (זהות הנוטריון) או מהסוג השני (תוקף משפטי לתוכן המסמך).