עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

אישור נוטריוני

נוטריונים הינם עורכי דין בעלי ניסיון וותק של עשר שנים לפחות בלשכת עורכי הדין, ומספר שנים במקצוע זה בישראל. רישיון לעסוק כנוטריון איננו ניתן לעורך דין באופן אוטומטי. על מנת לזכות ברישיון כגון דא, יש להגיש בקשה לוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים. וועדה זו מחליטה האם להעניק לעורך הדין המבקש רישיון נוטריון. סמכויות נוטריון קבועות בחוק הנוטריונים. על פי חוק זה, נוטריונים מוסמכים להעניק למסמכים שונים אישורים נוטריונים.

אישור נוטריוני מעיד על כך שהמסמך הינו מסמך אותנטי והחתימות עליו נעשו על ידי החותמים בעצמם. מסמך אשר נהנה מאישור כגון דא יכול להיות מוצג בבית המשפט בתור ראיה שאין צורך לתמוך בה בראיות נוספות. לא זו אף זו, במידה ואדם חתם בפני נוטריון על מסמך כלשהו, ומסמך זה אושר על ידי הנוטריון, החותם איננו רשאי לחזור בו מחתימתו זו. סמכות נוספת אשר ניתנה לנוטריונים הינה תרגום מסמכים מהדין הזר לעברית, ומעברית לשפה זרה. תרגומים אלו הינם תרגום המתקבלים על ידי מדינות רבות החתומות על אמנת האג.

סעיף 6 לחוק הנוטריונים קובע כי נוטריון רשאי לאשר את אחד מהבאים:
1. העתק מסמך הנאמן למקור.
2. חותם בשם חברו הוסמך לכך על ידי שולחו.
3. אדם כלשהו בחיים.
4. תרגום נוטריוני של מסמך מסוים נאמן לשפת המקור.
5. רשימת מצאי נעשתה בהתאם למלאי הקיים.

מלבד אישורים אלו, נוטריון מוסמך, בתור רשות שיפוטית, לערוך צוואה או לאשר הסכם ממון אשר נערך בין בני זוג.

משקלו של האישור הנוטריוני

לאישור הנוטריוני משקל רב, הן בשל ניסיונו הרב של עורך הדין והן בשל מוסד הנוטריון הנחשב למוסד יוקרתי במערכת המשפט בארץ ובעולם. ראשית, בתי המשפט מכבדים אישורים נוטריונים ורואים בהם ראייה קבילה בהליך משפטי. סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי מסמך הנהנה מאישור נוטריוני מהווה ראיה חזקה העומדת בפני עצמה.

במידה וצד אחד מציג אישור נוטריוני כראיה, יהיה על הצד השני להציג ראיות כבדות משקל בכדי להביא לסתירת המסמך ולהטיית הכף לכיוונו. עניין נוסף הוא שרישיון נוטריון מוענק לעורך דין בעל וותק רב אשר במהלך שנות עיסוקו לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון, או בדין משמעתי בלשכת עורכי הדין. עבר זה מעיד על יושרו ואמינותו של הנוטריון ויושב בבסיס משקלו של האישור הנוטריוני.

פיקוח על נוטריונים

הפיקוח על הנוטריונים נעשה על ידי וועדת רישוי הנוטריונים במשרד המשפטים. וועדה זו מפקחת שהנוטריונים בעלי הרישיון ממנה פועלים על פי סמכויותיהם, ביושר ובהגינות, ועל פי כללי האתיקה החלים עליהם. בית הדין המשמעתי הינו בר סמכות לדון במקרים בהם נוטריון הפר את הכללים המוטלים עליו. למעשה, נוטריון הבוחר שלא לנהוג על פי המוטל עליו, מסתכן בכך שיש לו יותר מה להפסיד מלהרוויח (בהתחשב בתנאי הסף הגבוהים להשגת רישיון נוטריון, ובמעמדו בקרב עמיתיו למקצוע ומערכת המשפט). הפיקוח הדקדקני, לצד הניסיון והיוקרה, הופכים את האישור הנוטריוני לאחת מסמכויותיו החשובות של הנוטריון.